Xem theo gallery
Bản đồ
Địa chỉ: D67 Hoàng Văn Thụ, P.4, Đà Lạt (gần nem nướng Bà Hùng)
Tìm kiếm khách sạn
Tiêu chuẩn (sao)
Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc:
Giới thiệu bởi Trung tâm tư vấn DalatCity
Nhà nghỉ Loại khác
Giá:
Từ: Đến:
Tên Đường:   Tên Khách Sạn:
Khu Vực:  
Những thuận lợi