Chi tiết tin

Điều khoản sử dụng

Ngày : 11/07/2011
Mô tả : Xin hãy đọc cẩn thận bản Thoả thuận này trước truy nhập vào Cổng thông tin du lịch dịch vụ Dalat Good Hotel (www.) . Để được phép nhận thông tin và truy cập vào website DalatHotel.vn, Người sử dụng đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản của bản Thoả thuận này. Việc sử dụng hoặc truy cập vào website DalatHotel.vn sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào bản Thoả thuận này. NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BỊ RÀNG BUỘC VÀO BẢN THỎA THUẬN NÀY, XIN ĐỪNG TRUY CẬP website DalatHotel.vn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thoả thuận này, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua email contact@hdtgroup.vn.

Tin mới đọc

Bản thoả thuận truy cập website du lịch - dịch vụ DalatHotel.vn

Bản thoả thuận này được ký kết bởi và giữa DalatHotel.vn với bất kỳ một cá nhân, tập đoàn, hiệp hội, cơ quan, công ty hoặc một đơn vị khác, những người truy cập hoặc sử dụng website DalatHotel.vn (được gọi chung là “Người sử dụng" hoặc “bạn”).

DalatHotel.vn là một trang web trên mạng Internet được thiết kế cho phép những nhà cung cấp dịch vụ du lịch tại Đà Lạt – Lâm Đồng giới thiệu dịch vụ du lịch do mình cung cấp và/hoặc xem các dịch vụ du lịch do những nhà cung cấp dịch vụ khác giới thiệu, hoặc tương tác với những người sử dụng đó. Cổng thông tin du lịch dịch vụ Dalat Good Hotel () do công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Mại & Công Nghệ HDT sở hữu và điều hành. DalatHotel.vn chứa và có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là “nội dung”) được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy nhập tới được, gồm các thư mục, cơ sở dữ liệu và các vùng trên website của DalatHotel.vn mà người sử dụng có thể thay đổi được, chẳng hạn như đăng quảng cáo khai trương-khuyến mãi, tải lên các tệp đa phương tiện, đăng ký sử dụng và tạo các hồ sơ tự thông báo (“vùng tương tác”).


1. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

1.1 Truy cập tới website DalatHotel.vn.

Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập tới DalatHotel.vn. đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập tới website DalatHotel.vn.


1.2 Đạo đức người sử dụng.

Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website DalatHotel.vn với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn với: (i) việc bạn sử dụng website DalatHotel.vn, kể cả vùng tương tác bất kỳ, (ii) việc sử dụng mạng hay dịnh vụ nào khác có kết nối tới website DalatHotel.vn và (iii) phương tiện liên lạc mà nhờ đó, bạn nối môđem, máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn tới website DalatHotel.vn. Truy cập tới website DalatHotel.vn, bạn đồng ý bạn sẽ không:

(1) Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;

(2) Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, quốc gia, hay luật quốc tế nào;

(3) Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

(4) Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;

(5) Thay đổi, làm hư hại hoặc xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website DalatHotel.vn;

(6) Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác;

(7) Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;

(8) Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến;


2. Các quyền sở hữu trí tuệ

2.1 Nội dung website du lịch dịch vụ DalatHotel.vn.

(a) Bạn thừa nhận Nội dung trên website du lịch dịch vụ DalatHotel.vn nói chung do DalatHotel.vn, cộng tác viên cá nhân về nội dung (“Cộng tác viên”), người được cấp phép thứ ba, và/hoặc những người sử dụng khác cung cấp. Bạn thừa nhận, website DalatHotel.vn cho phép truy cập tới Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) (“Quyền Sở hữu Trí tuệ”), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác. Bạn thừa nhận, website DalatHotel.vn sở hữu bản quyền trong việc “xem và cảm nhận”, có nghĩa là lựa chọn, hợp tác, sắp xếp và trình bày nội dung đó.

(b) Bạn không thể thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phát sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần, tuy nhiên bạn có thể: (i) tạo một số lượng hợp lý các bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung, (ii) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ. Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho “website du lịch dịch vụ DalatHotel.vn” và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn thừa nhận, website DalatHotel.vn, các cộng tác viên, và/hoặc những người sử dụng vẫn là những người chủ sở hữu của nội dung và rằng, bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung.


2.2 Nội dung do Người sử dụng cung cấp.

Bạn chỉ có thể tải lên hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng, phân phối thông qua website DalatHotel.vn phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên website DalatHotel.vn mà không có hạn chế gì. Nếu các nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền nhưng không phải là bạn thì phải kèm theo câu trích dẫn như “do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền”.

Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó , hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho website DalatHotel.vn quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép website DalatHotel.vn cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép người dùng truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng. Bạn cũng cho phép website DalatHotel.vn dùng tên và logo công ty & nhãn hiệu sản phẩm vì các mục đích tiếp thị.


3. Các vùng tương tác

Bạn thừa nhận website DalatHotel.vn có thể chứa các vùng tương tác khác nhau. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi tới website DalatHotel.vn và tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng. Bạn cũng hiểu rằng, website DalatHotel.vn không kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các tệp được phân phối tới các vùng tương tác như vậy, và website DalatHotel.vn có thể cho bạn và những người sử dụng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác. Tuy nhiên, website DalatHotel.vn, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê và các đại lý tương ứng (Chúng tôi) không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ. Việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của bạn sẽ bị chi phối bởi Bản thoả thuận này và các quy tắc bổ sung bất kỳ, hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do bạn hay người sử dụng khác thiết lập.

Ngoài ra, vì website DalatHotel.vn khuyến khích liên lạc mở và không thiên vị trong các vùng tương tác nên website DalatHotel.vn không thể xác định trước mức độ chính xác hoặc sự phù hợp đối với bản Thoả thuận này về nội dung bất kỳ được chuyển đi trong vùng tương tác. Website DalatHotel.vn không chịu trách nhiệm với việc sàng lọc, lập chính sách, hiệu chỉnh, duyệt hoặc giám sát nội dung bất kỳ trong một vùng tương tác. Mặc dù vậy, bạn cũng đồng ý rằng website DalatHotel.vn có quyền giám sát mọi vùng tương tác, đôi lúc để lộ thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp, hoặc yêu cầu khác của chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ mình hay những người sử dụng khác.

Nếu được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợp với bản Thỏa thuận này, website DalatHotel.vn có thể thận trọng điều tra và xác định để loại bỏ, hoặc yêu cầu người sử dụng bỏ nội dung đó. Website DalatHotel.vn giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ, toàn thể hay từng phần mà với đặc quyền của mình mà chúng tôi cho là:

(i) Vi phạm các điều khoản tiêu chuẩn lúc đó của bản Thỏa thuận này hoặc chuẩn bất kỳ khác nằm trong chính sách của DalatHotel.vn vẫn còn hiệu lực vào lúc đó.

(ii) Bất lợi với các quyền của mọi người sử dụng, của website DalatHotel.vn hoặc các nhóm thứ ba khác.

(iii) Vi phạm luật hiện hành hoặc

(iv) Những điều không hay khác.

4. Việc chấm dứt


Quyền duy nhất của bạn khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của website DalatHotel.vn trong điều hành DalatHotel.vn, hoặc mọi sự thay đổi về nội dung của website DalatHotel.vn là dừng sự truy cập tới website DalatHotel.vn.

Website DalatHotel.vn có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến tất cả hay phần bất kỳ nào của website mà không thông báo với các hành động mà DalatHotel.vn tin là vi phạm bản Thỏa thuận này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website DalatHotel.vn đã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà DalatHotel.vn tin là có hại đến website DalatHotel.vn và những người sử dụng khác.

Website DalatHotel.vn với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động và chấm dứt bản Thỏa thuận này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào. Trong trường hợp chấm dứt, bạn không còn được phép truy cập đến website DalatHotel.vn nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chế của bạn về nội dung đươc tải xuống từ DalatHotel.vn, cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong thỏa thuận này, vẫn còn giá trị.


5. Các liên kết - các từ chối các đảm bảo - các giới hạn về trách nhiệm pháp lý.


5.1 Các liên kết.

Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên website DalatHotel.vn, Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các website khác trên Internet được kết nối tới hoặc từ website DalatHotel.vn. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và nó không phải là một phần của website DalatHotel.vn hoặc được kiểm soát bởi DalatHotel.vn.

Website DalatHotel.vn không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các website được kết nối tới hoặc từ website DalatHotel.vn mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn.

Website DalatHotel.vn không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ được kết nối đến hoặc từ website DalatHotel.vn, hoặc do bạn không thể truy cập lên Internet hay site bất kỳ kết nối đến hoặc từ website DalatHotel.vn.


5.2 Từ chối các bảo đảm.

Xin hãy dùng sự suy xét tốt nhất của bạn trong việc đánh giá tất cả các thông tin hoặc các ý kiến được trình bày trên website DalatHotel.vn. Chính sách của website DalatHotel.vn không xác nhận hay phản đối mọi ý kiến do người sử dụng bày tỏ, hoặc nội dung do người sử dụng, cộng tác viên hoặc nhóm độc lập khác cung cấp. BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG VIỆC SỬ DỤNG website DalatHotel.vn LÀ SỰ MẠO HIỂM CỦA RIÊNG BẠN.

CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG, website DalatHotel.vn HOẶC MỌI SITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ website DalatHotel.vn SẼ KHÔNG BỊ NGẮT QUÃNG HOẶC BỊ SAI SÓT, RẰNG CÁC NHƯỢC ĐIỂM SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC SITE NÀY, KỂ CẢ CÁC VÙNG TƯƠNG TÁC HOẶC MÁY CHỦ TẠO RA NÓ KHÔNG BỊ NHIỄM VIRUS HAY CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC. VÀ CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ CÁC KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG website DalatHotel.vn VỀ TÍNH ĐÚNG LÚC, TÍNH TRÌNH TỰ, TÍNH CHÍNH XÁC, SỰ ỦY QUYỀN, TÍNH ĐẦY ĐỦ, TÍNH HỮU DỤNG, TÍNH BẤT KHẢ XÂM PHẠM, TÍNH TIN CẬY, TÍNH SẴN SÀNG HOẶC TÍNH CHẮC CHẮN CỦA MOI NỘI DUNG, THÔNG TIN, DỊCH VỤ HOẶC GIAO DỊCH ĐƯỢC CUNG CẤP QUA website DalatHotel.vn HOẶC MỌI SITE ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ website DalatHotel.vn.

Website DalatHotel.vn ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “VỚI TƯ CÁCH LÀ”, “NẾU CÓ” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO THEO HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ, CÁC VẤN ĐỀ CÓ TÍNH THƯƠNG MẠI HAY PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.


5.3 Giới hạn về trách nhiệm pháp lý.

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI MỌI THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HAY ĐƯƠNG NHIÊN THEO HOẶC NẢY SINH TỪ BẢN THỎA THUẬN NÀY, website DalatHotel.vn HOẶC MỌI SITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ website DalatHotel.vn, VÌ LÝ DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG, ỨNG XỬ SAI LẦM, SƠ XUẤT HOẶC BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG KHÁC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ MỌI NGHĨA VỤ PHÁP LÝ CHO MỌI THIỆT HẠI GÂY BỞI HOẶC CHO LÀ GÂY BỞI MỌI THIẾU SÓT TRONG THỰC HIỆN, LỖI BỎ SÓT, GIÁN ĐOẠN, SỰ ĐỘT BIẾN/HỎNG HÓC/NHIỄU ĐIỆN, VIỆC XÓA, CHẬM TRỄ TRONG HOẠT ĐỘNG HOẶC CHUYỂN TẢI, VIRUT MÁY TÍNH, HỎNG ĐƯỜNG LIÊN LẠC, HỎNG THIẾT BỊ, LỖI PHẦN MỀM, VI PHẠM, TRUY CẬP TRÁI PHÉP, HOẶC TRỘM CẮP, PHÁ HOẠI, THAY THẾ, HOẶC SỬ DỤNG CÁC BẢN GHI.

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN HOẶC MỌI NHÓM THỨ BA KHÁC VỀ MỘI QUYẾT ĐỊNH ĐÃ RA HOẶC HÀNH ĐỘNG MÀ BẠN THỰC HIỆN VÌ TIN VÀO NỘI DUNG CHỨA TRONG website DalatHotel.vn HOẶC NỘI DUNG CHÚNG ĐỰNG TRONG PHẠM VI MỌI SITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI HOẶC TỪ website DalatHotel.vn. NỘI DUNG TRONG PHẠM VI website DalatHotel.vn VÀ NỘI DUNG TRONG PHẠM VI CÁC SITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ website DalatHotel.vn CÓ THỂ CÓ LỖI KỸ THUẬT, CÁC LỖI KHÔNG CHÍNH XÁC KHÁC, HOẶC CÁC LỖI IN. CÁC THAY ĐỔI ĐƯỢC BỔ SUNG ĐỊNH KỲ VÀO NỘI DUNG TRONG ĐÂY, NHỮNG THAY ĐỔI NÀY SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRONG CÁC PHIÊN BẢN MỚI CỦA website DalatHotel.vn VÀ ĐẶC BIỆT ĐƯỢC BAO HÀM TRONG BẢN THOẢ THUẬN NÀY.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ CÓ NHỮNG CẢI TIẾN VÀ/HOẶC CÁC THAY ĐỔI VỀ NỘI DUNG VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO. BẠN ĐỒNG Ý VÀ THỪA NHẬN RÕ RÀNG RẰNG, website DalatHotel.vn KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI MỌI HÀNH VI NÓI XẤU, TẤN CÔNG, KHÔNG TRUNG THỰC HOẶC CẤC HÀNH VI BẤT HỢP PHÁP KHÁC CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG BẤT KỲ. NẾU BẠN KHÔNG BẰNG LÒNG VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA website DalatHotel.vn, HOẶC VỚI GIAO KÈO TRUY CẬP CỦA website DalatHotel.vn, TOÀN BỘ HAY TỪNG PHẦN, THÌ BIỆN PHÁP DUY NHẤT CỦA BẠN LÀ THÔI KHÔNG SỬ DỤNG website DalatHotel.vn NỮA.

6. Bồi thường

Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho website DalatHotel.vn, công ty mẹ và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý tương ứng tất cả các trách nhiệm pháp lý, các quyền được đòi hỏi và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm bản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc sử dụng hay truy cập của bạn tới website DalatHotel.vn hoặc site internet đựơc kết nối đến hoặc từ website DalatHotel.vn, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên website DalatHotel.vn.

7. Các vấn đề khác

Bản thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa website DalatHotel.vn và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Website DalatHotel.vn có thể xét lại bản Thoả thuận này hoặc mọi chính sách khác vào bất cứ lúc nào và đôi khi, sự xem xét lại này sẽ có hiệu lực trong 2 ngày nhờ gửi thông báo về sự xem xét lại đó ở nơi dễ thấy trên website DalatHotel.vn.

Bạn đồng ý xem xét lại bản Thoả thuận này định kỳ để hiểu về những điều đã được sửa lại đó. Nếu bạn không chấp nhật các sửa đổi này, bạn có thể thôi truy cập tới website DalatHotel.vn. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng website DalatHotel.vn sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi là bạn đã chấp nhận tất cả các sửa đổi này. Các điều khoản của các mục 1.2, 2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6 và 7 sẽ vẫn còn lại sau sự chấm dứt hoặc kết thúc bản Thoả thuận này. Nếu điều khoản bất kỳ của bản Thoả thuận này hoặc của mọi chính sách khác không có căn cứ hoặc không thể thực hiện được, thì phần nội dung đó cần được hiểu, theo luật hiện hành gần nhất có thể để phản ánh mục đích ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu hiệu lực. Việc website DalatHotel.vn không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của bản Thoả thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ. Bản Thoả thuận này sẽ được quản lý theo các luật của địa phương hay tỉnh sở tại của website DalatHotel.vn trừ phi có sự mâu thuãn các quy tắc của các luật, và bạn và website DalatHotel.vn đều phải phục tùng quyền thực thi pháp lý duy nhất của toà án tỉnh hay địa phương đó.

Bản Thoả thuận này là dành riêng cho bạn và bạn không thể chuyển các quyền của bạn, hoặc nghĩa vụ cho bất kỳ ai. Tất cả các logo, tên chi nhánh, các sản phẩm, tên thương mại hay các nhãn hiệu dịch vụ xuất hiện ở đây có thể là các tên thương mại hay các nhãn dịch vụ của các chủ sở hữu tương ứng của chúng. Các tham chiếu đến tên thương mại bất kỳ, nhãn hiệu dịch vụ và các liên kết đến hoặc từ website DalatHotel.vn đều được thực hiện chặt chẽ để làm rõ và nhận dạng và không cấu thành sự chứng thực của website DalatHotel.vn về các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn dịch vụ, hoặc liên kết, đề nghị hoặc sự chứng thực của website DalatHotel.vn đối với người sở hữu các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn dịch vụ, hoặc liên kết đó.
Tìm kiếm khách sạn
Tiêu chuẩn (sao)
Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc:
Giới thiệu bởi Trung tâm tư vấn DalatCity
Nhà nghỉ Loại khác
Giá:
Từ: Đến:
Tên Đường:   Tên Khách Sạn:
Khu Vực:  
Những thuận lợi